gujarati shayari

આ જિંદગીયે ખરેખર મજાક લાગે છે કે

આ જિંદગીયે ખરેખર મજાક લાગે છે કે ઘરમાં બેસી રહેવાનો થાક લાગે છે. હું શમણાંઓને ગાળું છું એ ઘટનાઓને લૂંછે છે હું શબ્દ બનીને સળગું છું એ મૌન લખીને ઘૂંટે …

Read More